Velikonoční jarmark

11. 4. 2023

Za okny školy padal sníh, ale uvnitř panovalo jaro. Pořádali jsme totiž náš oblíbený Velikonoční jarmark. Žáci po dobu celého března s velkým nasazením připravovali krásné výrobky, které potom nabídli k prodeji na jarmarku. Také napekli dobroty do školní kavárny, ve které si mohli rodiče zamlsat, dát si výbornou kávu a popovídat si. Děkujeme všem, kteří nákupem podpořili tvorbu a nadšení dětí. Učitelům, asistentům, paní vychovatelce a všem, kteří se zúčastnili, za čas a nasazení, které dětem věnovali. Největší dík patří dětem, byly jste super😊 Školní akce se zúčastnilo i II. oddělení ŠD. Děti se na jarní trhy připravovaly celý měsíc. Někdo tvořil více, někdo méně, ale nakonec byl náš prodejní stánek plný krásných výrobků a rozhodně bylo z čeho vybírat. Všem, kteří do naší kasičky přispěli, moc děkujeme.

Dana Šritrová


Prvňáčkové se na jarmark velmi těšili, poctivě asi měsíc vyráběli, a nakonec si všichni užili prodávání. Děkujeme za podporu rodičům.


2. třída. Celou školou se nesla krásná a radostná atmosféra spokojených dětí a jejich rodičů. Všechny výrobky, které jsme prodávali, si děti vlastnoručně vyrobily, nabízely jako o závod a měly velikou radost, že nám na konci jarmarku skoro nic nezbylo a pokladnička se plnila. Skvělá akce.


Většina rodičů dětí 3. třídy se sešla před 16. hodinou hromadně u třídního stánku. Děti totiž během 2 měsíců pilně navrhovaly, měřily, řezaly, stloukaly a na závěr také nanošeným materiálem vyplňovaly své hmyzí domečky. Jelikož bylo ale domečků jen 5 a zájemců o koupi mnoho, došlo k jejich vydražení. Děti si tak vyzkoušely, jak dražba funguje i jakou hodnotu může mít jejich práce a podle reakcí rodičů v průběhu dražby soudím, že i rodiče si vše skvěle užili. Děti zpeněžily i množství dalších výrobků včetně vlastnoručně i maminkami napečených dobrot. Snad pro všechny šlo o příjemně společně strávený čas. Děkujeme.


I u nás v 5. třídě jsme se řádně připravovali na velikonoční akci. Vymýšlely se zajímavé výrobky, zkoušela se nová technika s balónkem a bavlnou a také jsme se těšili na naše, již tradiční, párky v rohlíku. Protože jsou žáci v pětce velmi aktivní, musel být vytvořen harmonogram směn😊 Někteří žáci nám tak přispěli výrobky, na kterých pracovali doma s rodiči. S celou třídou jsme se shodli na tom, že se akce velmi povedla. Rodičů, prarodičů, rodinných příslušníků či kamarádů přišlo opravdu mnoho. Jménem celé třídy bychom také chtěli poděkovat rodičům, kteří nám přispěli do prodeje. Paní Pancierové za ohromné množství vynikajících párků, Řehákovým za sladké potěšení, paní Tyllové za krásně uháčkovaná vajíčka a perníčky, paní Pichové za závěsné věnce a paní Kotkové za barevná vajíčka. Samozřejmě také všem, kteří se s námi zúčastnili tohoto vydařeného jarmarku. 


V kavárně jsem obsluhovala zákazníky. Bylo tu příjemná atmosféra.

Johana Zelenková z 8. A


Tradičního Velikonočního jarmarku se letos zúčastnila i mateřská škola. Výrobky chystaly paní učitelky za pomoci dětí a krásně zdobenými perníčky přispěla také maminka Sáry, paní Kryšpínová, za což jí děkujeme. Děkujeme také všem, kteří náš stánek navštívili, bylo moc příjemné se s vámi setkat.

Kolektiv MŠ

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu