O mateřské škole

Naše mateřská škola se skládá z trojice tříd – Myšek, Zajíčků a Medvídků. Kapacita mateřské školy je celkem 66 dětí. Třídy Myšek a Zajíčků jsou umístěny v budově mateřské školy v ulici 5. května. Předškolní oddělení Medvídků sídlí v odloučeném pracovišti v budově základní školy v Kostelní ulici. Všechny třídy nabízejí dětem celodenní provoz, a to každodenně od 6:15 do 16:00 hodin.

Budova mateřské školy je bývalou tovární vilou, která byla postavena v roce 1928. Mateřská škola má ve Svobodě nad Úpou letitou tradici, díky které si nese dobré jméno i v širokém okolí. V lednu 2003 se stala samostatným právním subjektem jako Mateřská škola, Svoboda nad Úpou. V září roku 2007 došlo k jejímu sloučení se základní školou a vznikl právní subjekt s názvem Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.

K budově náleží prostorná zahrada s řadou herních i výukových prvků, které neustále přikupujeme a modernizujeme tak, aby vyhovovaly moderním trendům a požadavkům.

Mateřská škola disponuje dobrým strategickým umístěním ve středu města. Zároveň je v bezprostředním dosahu ordinace dětského lékaře, pošty, spořitelny, městského úřadu, základní školy a autobusového i vlakového nádraží.

Technický stav budovy mateřské školy je úměrný jejímu stáří. Vyžaduje stálou údržbu, která probíhá pravidelně zejména v období letních prázdnin. Na běžné údržbě se podílejí také žáci zdejší základní školy, kteří zahradu mateřské školy obhospodařují při pěstitelských pracích. V letech 2014-2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé budovy, během které došlo zejména k zateplení fasády, výměně střešní krytiny, modernizaci sociálního zařízení mateřské školky a její kompletní výmalbě.

Interiér budovy má navozovat dojem domácí atmosféry a rodinného prostředí, díky němuž se následně děti velice rychle adaptují na změny. Oddělení nejsou izolovaná, děti se navzájem znají, hrají si a pomáhají, je zde stmelený kolektiv dětí i dospělých. V budově je zřízeno několik herních koutků pro děti, ložnice s nastálo rozestavěnými lehátky a bohatý inventář hracího nábytku, hraček, moderních didaktických prvků a dalšího vybavení pro děti.

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu