Prosinec v mateřské škole

3. 1. 2023

Prosinec u Myšek

Měsíc prosinec jsme ve školce odstartovali vánočními dílničkami pořádanými pro rodiče s dětmi, kdy jsme se zároveň příjemně naladili na nadcházející svátky.

Tradiční návštěvu Mikuláše s anděly a čerty všechny děti uvítaly, statečně písničky zazpívaly a z nadílky měly velkou radost. Činnosti v následujícím týdnu pak byly věnovány právě Mikuláši, andělům a čertům, kdy děti modelovaly nadílku do pytle, uvolňovaly si ruku při kreslení Mikulášových vousů, malovaly uhlem čertíky, tančily čertovské tanečky, zapouštěly andělům barvy do šatů a třeba i vyráběly tradiční vrkoče.

U pana Kapuciána jsme se byli podívat na vyřezávaný Betlém, čímž mu chceme ještě jednou poděkovat za pozvání.

Chvíli nám i zima přála, a tak jsme ji využili na stavění sněhuláků a bobování.

V tomto měsíci jsme zahájili dvě pravidelné aktivity, ve kterých chceme pokračovat do konce školního roku. První je cvičení v tělocvičně v budově základní školy, kam bychom chtěli chodit každý čtvrtek (s výjimkou jiných akcí nebo hezkého počasí) a druhou je návštěva městské knihovny, kde máme domluvené termíny jednou měsíčně.

V posledních týdnech tohoto měsíce jsme se věnovali především přípravám na Ježíška, zdobení stromečků a ozdobiček různými způsoby a technikami. A samozřejmě nechybělo seznámení s vánočními tradicemi a čekání na Ježíška, který dětem nadělil mnoho krásných her a hraček. V závěru posledního týdne k nám také zavítala třída Medvídků s vánočním programem a my jen žasli, kolik krásných vánočních písniček, koled a básní umí. Děkujeme.

A teď už se zase těšíme na společně strávené dny a nové zážitky v roce 2023.

Za třídu Myšek paní učitelka Terka


Prosinec u Zajíčků
Adventní čas jsme trávili tvořením, zdobením a těšením se na všechny vánoční akce.

Navštívil nás Mikuláš s čerty a anděly a přinesl dětem nadílku. Děti si ve školce ozdobily stromeček a během vánočního dne se seznámily s lidovými zvyky a těšily se z nových hraček od Ježíška.

Navštívili jsme společně betlém a vánoční strom v Maršově 1, betlém u pana Kapuciána, ale i betlém v kostele, kde si děti zazpívaly vánoční koledy. Vánoční atmosféru nám pomohli navodit i kamarádi ze třídy Medvídků se svým pásmem vánočních písní a básniček. A dokonce jsme si v tomto období dostatečně užili sněhové nadílky. Děti stavěly sněhuláky, klouzaly se na lopatách a prostě jsme si toto období báječně užili. Škoda, že se v tento čas dařilo nemocem, a proto velká část dětí trávila předvánoční čas doma v posteli. Proto si přejme do nového roku hodně zdraví a radostných chvilek se všemi kamarády a blízkými!!!????????


Prosinec u Medvídků 

Tento krásný poslední měsíc v roce byl pro děti plný překvapení a zážitků. Každý den si děti otvíraly jeden pytlíček z adventního kalendáře. V něm na ně čekal malý dřevěný dáreček a bonbon.

5. prosince k nám přišli čerti, andělé a Mikuláš. Děti od nich dostaly nadílku, a za to jim zazpívaly písničky a řekly několik básniček. Na druhý den si děti ve školní kuchyňce upekly perníčky, které si spolu s rodiči ozdobili na vánoční dílně. Na dílně si mohli vyrobit i soby, sněhuláky, vánoční stromečky a kapříky. Děti se naučily adventní pásmo, které obsahovalo mnoho písniček a básniček. S tímto pásmem udělaly radost v domově důchodců. 19. prosince jsme si ve školce udělali vánoční den. Děti se seznamovaly s vánočními zvyky, sestavily si papírový betlém, poslouchaly koledy, ochutnávaly cukroví a těšily se na příchod Ježíška. Ten dětem donesl dárečky, které zůstávají ve školce, ale i osobní dáreček, který si odnesly domů. Poslední akcí v tomto roce bylo zpívání v kostele. Medvídci tam vystoupili s dvěma básničkami a jednou písní. Celá třída vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023.

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu