Květen v mateřské škole

1. 6. 2023

Květen u Myšiček

Hned na začátku měsíce jsme si díky nadcházejícímu Dni matek začali povídat o našich rodinách, co to vůbec rodina je a kdo do ní patří. Děti si do školky přinesly rodinné fotografie a vyprávěly, kdo do jejich rodiny patří. Zjistili jsme od nich, co doma dělají maminky a tatínkové, mezi nejvtipnější odpovědi patřilo „plácání much plácačkou“ nebo „pískání si“. Protože maminky zastávají doma mnoho domácích prací, vyzkoušeli jsme si ve školce vše, co musí maminky umět. Prali jsme prádlo, věšeli, skládali oblečení, žehlili, starali se o miminka, vysávali i vařili. K tématu jsme si přečetli pohádku O nezbedných kůzlátkách, kdy jsme si řekli také o správném chování s cizími lidmi. Naučili jsme se, jak se chovat ke svým kamarádům a jak zvládat své emoce, umět se omluvit a pochopit druhé. Maminkám jsme k svátku dali nejen vyrobený dárek, ale také představení ve školce, kde jsme jim nejen zazpívali a zahráli pohádku, ale i namasírovali záda. Všichni odcházeli domů s velkým úsměvem😊

S prvními opravdu teplými a slunečnými dny jsme se zaměřili na to, co se děje v trávě. Hledali jsme a pozorovali mravence, housenky a motýly, broučky, žížaly, šnečky a mnoho dalšího. Vypravili jsme se za velkým mraveništěm a obdarovali mravence cukrem. Pomocí videí jsme zjistili, jak kouzelná je přeměna motýla, jak žijí mravenci nebo jak malí jsou šnečci, když se vylíhnou. Šneky jsme také tvořili z modelíny a pomocí pohybu zjistili, proč jsou šneci tak pomalí. Pavoučci nás provázeli poslední týden. Pozorovali jsme je, řekli jsme si, proč se jich nemusíme bát. Zkoumali jsme a malovali pavučiny i vyráběli pohyblivého pavoučka. Poslední akcí měsíce bylo divadýlko s názvem „Tajemná zahrada“, které nás ve školce navštívilo.


Květen u Zajíčků

Tak nejdříve oslava svátku všech maminek. Nacvičili jsme pro ně i pro všechny ostatní pásmo písniček, básní i pohádek. Rodiče se zapojili přípravou krásných kostýmů a výsledek byl SUPER!👍

Navštívili jsme zdejší knihovnu a velmi děkujeme paní knihovnici za příjemný program♥️.

Velké díky patří i paní Císařové a všem zaměstnancům Japia, kteří pro nás zprostředkovali exkurzi v jejich závodu a připravili pro všechny děti milé dárky🥰.

A protože se konečně jaro projevilo i teplejším počasím a probudilo obyvatele v trávě, tak jsme se mohli plně věnovat pozorování hmyzu a zkoumání krás přírody. Ve školce jsme studovali odbornou literaturu, broučky jsme malovali, počítali, zpívali o nich, poslouchali pohádky nebo si na ně hráli. Ale především jsme se za přírodou skutečně vydávali. Někdy jen s lupou na zahradu, ale jindy i s batohem trochu dál do lesa. Snad se tímto způsobem naučíme přírodě více porozumět.


Květen u Medvídků

Na začátku měsíce května jsme se soustředili na téma rodina – členové, domov, město, kde bydlíme. Děti namalovaly krásné obrázky a zjišťovaly, zda si zapamatují č. p. svého domu. Při vycházkách jsme to byli zjišťovat. Také došlo na jména rodičů a kolik je asi mamince a tatínkovi roků. S dětmi jsme totiž vyplňovali dotazník o mamince. Vždyť v květnu se slaví svátek maminek. A tak k dotazníku přibyl ještě obrázek maminky a přáníčko ve tvaru srdce s kytičkou. Také jsme nacvičovali nové básničky a písničky na slavnostní besídku a jedno veliké překvapení pro maminky. Paní učitelka tajně nacvičila s některými tatínky a jejich holčičkami taneček na písničku „Říkej mi, táto…“ Ve čtvrtek 11. května se besídka konala, a nejen překvapení, ale i ostatní nacvičené básničky, písničky a taneček podle hudby všech dětí měly úspěch.

Další dva týdny jsme věnovali domácím zvířátkům. V prvním týdnu to bylo ve znamení vždy jedné pohádky, z které děti hledaly vždy nějaké ponaučení – Tři prasátka, O ošklivém káčátku, Neposlušná kůzlátka, O zvířátkách a loupežnících, a O slepičce a kohoutkovi. Děti si také připomněly názvy domácích zvířat a jejich mláďat i jejich užitek. Při vycházce jsme navštívili farmu u Muchomůrky.

V druhém týdnu jsme si zvířátka procvičili hledáním po třídě ve dvojicích – umět spolupracovat, domluvit se na postupu. Také ve spojení s geometrickými tvary – vybarvi podle barev na vzoru (každé dítě jinou kombinaci barev) a určení co je kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník. Tvary jsme si procvičili i u druhého pracovního listu, když děti hledaly cestu slepičky ke kuřátku pouze po kolečkách a cestu kachničky ke káčátku podle trojúhelníku. Ale musely dávat pozor na velikost tvarů a cestu nesplést. Zpívali jsme také písníčku „Když jsem já sloužil...“

Ve čtvrtek, kdy předpovídali pěkné počasí, jsme pěšky vyrazili do Sejfů. V batůžkách si děti nesly i svačinku od paní kuchařky a v přírodě jim opravdu chutnalo. Potom už jsme dorazili k farmě pana Kratochvíla. Úplně zblízka jsme nakrmili kravičku, ovce a kozy – ti všichni se pásli venku. Dovnitř do chléva jsme se šli podívat na vepříky. Cesta byla dlouhá přes 8 km, ale děti statečně šlapaly. Měly s sebou i dostatek pití a nějakou tu sladkost.

Závěr měsíce byl ve znamení příprav na dětský den a povídání o dětech celého světa. Už se těšíme, co nám přinese měsíc červen.

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu